DLPD TEST CENTERS

Ahmedabad, Agra, Allahabad, Aurangabad, Agartala, Bareilly, Bhopal, Bhubaneswar, Berhampore, Bhilai, Chandrapur, Delhi, Durgapur, *Gorakhpur, Gwalior, Guwahati, Indore Jabalpur, Jaipur, Jodhpur, Kanpur, Kolkata, Kota, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Patna, Raipur, Rajkot, Ranchi, Surat, Udaipur, Vadodara, Varanasi.